Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου υπέγραψε με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Σύμφωνο συνεργασίας για το έργο: «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ / Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».

Ο Δήμος Αγρινίου συγκαταλέγεται μεταξύ 12 Δήμων της χώρας που μετέχουν στο έργο που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών, με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων μέσω:

της αποτύπωσης, μοντελοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ,

του στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ,

της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών,

του προσδιορισμού των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του επιχειρησιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,

της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και αξιολόγησης της λειτουργίας των ΟΤΑ,

της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,

της εκπόνησης σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα λειτουργίας,

του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των ΟΤΑ για την εφαρμογή του νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας,

πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένους ΟΤΑ - πιλότους.

Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α., εξειδικευμένος ανάδοχος, ο οποίος θα επιλεγεί μετά από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου θα είναι δέκα τέσσερες (14) μήνες.

Ο κάθε Δήμος αναλαμβάνει:

να διευκολύνει τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών

να ενημερώνει και να διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων και να συντονίζει τη συμμετοχή τους στο έργο

να μεριμνήσει ώστε το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων να διαθέσει τον αναγκαίο χρόνο για την αποτύπωση των υφιστάμενων διαδικασιών και την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών

να παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι αναγκαία στον ανάδοχο για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου

να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών και να ενημερώνει έγκαιρα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τα προβλήματα του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΕΤΑΑ: 94.000 παιδιά πήραν voucher

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ ανακοινώθηκαν χθες 29 Ιουλίου 1018 τα τελικά αποτελέσματα για την Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018 – 2019».

Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στις ημερομηνίες που είχε αναγγείλει η Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ. Οι δικαιούμενοι voucher είναι 94.000 έναντι 92.000 της τελευταίας χρονιάς. Οι έγκυρες υποψηφιότητες ανέρχονται σε 141.000 ενώ, πέρυσι ήταν 133.000.

Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται και όλα τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως και όλες οι αιτήσεις που αφορούν ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ. Επίσης περιλαμβάνονται και τα 300 παιδιά από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής, από την πρόσφατη πυρκαγιά, καθώς η ΕΕΤΑΑ, με απόφαση του Δ.Σ. της, έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΝ .

Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει η ανακατανομή των voucher που δεν θα χρησιμοποιηθούν, με στόχο να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις των δομών. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 110.000 παιδιά έναντι 106.000 της τελευταίας χρονιάς.

Οι ωφελούμενες/οι έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι 3 Σεπτεμβρίου και οι φορείς (Δήμοι και ιδιώτες) να προγραμματίσουν την νέα χρονιά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕΤΑΑ κάθε χρόνο φροντίζει να καλύπτει όλες τις διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας. Τα κενά που παρατηρούνται στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος οφείλονται στην έλλειψη δομών.

Η αρχική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 205 εκ. ευρώ, όσο ήταν και τη σχολική χρονιά 2017-2018, με τη διαφορά ότι φέτος είναι αυξημένη η εθνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα από το Π.Δ.Ε. θα διατεθούν 138εκ. ευρώ περίπου, από 132 εκ. πέρυσι και τα υπόλοιπα 67 εκ. ευρώ καλύπτονται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2010. Πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 73 εκ. ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η χρηματοδότηση με την ανακατανομή του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 220 εκ., από 211 εκ. ευρώ που διατέθηκαν τη περσινή σχολική χρονιά.

Η συνεργασία όλων των φορέων (Υπουργείων – ΚΕΔΕ – Περιφερειών – ΕΕΤΑΑ) και των υποψηφίων δικαιούχων, οδήγησε σε μια πετυχημένη διαδικασία και ένα καλό αποτέλεσμα.

Τα στοιχεία του Προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται από την 3 Σεπτεμβρίου 2018, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

Πηγή: dikaiologitika.gr

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017 έχουν προθεσμία οι γονείς που έχουν εξασφαλίσει μια θέση σε δομή και ήταν επιλαχόντες του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 - 2018 να υποβάλλουν αίτηση στην ιστοσελίδα eetaa.gr

Η αναδιανομή των επιτατών επιδότησης για τους παιδικούς σταθμούς με το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, θα γίνει με βάση αυστηρά τη μοριοδότηση που έλαβαν όλοι τον Ιούνιο, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εξασφαλίσει θέση σε παιδικό σταθμό δημόσιο ή ιδιωτικό.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδιανομής, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών μπορεί να προσεγγίσει τις 100.000, ενώ έχουν ήδη καλυφθεί όλοι οι αιτούντες, που ήταν κάτω από το όριο της φτώχιας, καθώς και το 95% των ΑμΕΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 καλεί τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση , που εξέδωσε για το σχολικό έτος 2017-2018 και οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher" με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω ηλεκτρονικής αίτησης είναι η : 27/9/2017 και ώρα 24:00

Ο κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηση voucher, είναι απαραίτητο να έχει την έγγραφη βεβαίωση του Φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει βρει θέση στο συγκεκριμένο φορέα/δομή, όπου θα αναφέρεται και η ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, Κατηγορία Θέσης. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιού.

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα διαμορφωθεί.

Σημειώνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της με αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017 πρόσκλησης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Η ΕΕΤΑΑ μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων άνοιξε την εφαρμογή για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ωφελούμενους του voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2017 – 2018.

Οι οφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» από σήμερα 25.08.2017 έως 05.09.2017 (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προσκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι αν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η αξία τοποθέτησης «voucher». Επίσης αναφέρεται ότι σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν πρέπει να αποκρύπτει την κατάσταση της υγείας του παιδιού της, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Ρεκόρ αιτήσεων υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στην πλατφόρμα ΕΕΤΑΑ, για στο πρόγραμμα«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2017-2018.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μέσα στο πρώτο 24ώρο από το άνοιγμα της πλατφόρμας χτες υποβλήθηκαν περίπου 15.000 αιτήσεις! Σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΤΑΑ, πέρυσι το πρώτο 24ωρο είχαν γίνει κάτω από 10.000 αιτήσεις.

Η υψηλή και ταυτόχρονη επισκεψιμότητα είχα σαν αποτέλεσμα, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, η ιστοσελίδα αλλά και η πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ να βρεθούν χτες εκτός λειτουργίας ή να υπολειτουργούν για αρκετές ώρες, ενώ και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν της διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους.

Ωστόσο σήμερα τα πρόβληματα έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από χτες ο ΟΤΕ προχώρησε στην ενίσχυση του Δικτύου, μετά από αίτημα της ΕΕΤΑΑ, και πλέον ο κεντρικός server, απέκτησε τη δυνατότητα υποδοχής περισσότερων επισκέψεων. Πάντως ο ΟΤΕ έχει ξεκαθαρίζει προς τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ, ότι δεν μπορεί να ενισχύσει περισσότερο το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα.

Ωστόσο από νωρίς σήμερα το πρωί έχουν ελαχιστοποιηθεί τα προβήματα και οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΤΑΑ, είναι «μικρότερες από κάθε άλλη χρονιά». Η είσοδος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού δεν παρουσιάζει «κανένα πρόβλημα και υπάρχουν μόνο μικρές καθυστερήσεις, στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι φέτος πλην του μεγάλου αριθμού των παιδιών που θα ενταχθούν (100.000), αναμένεται να έχουν ρεκόρ και στις αιτήσεις. Συγκεκριμένα, από τις 131.000 που υποβλήθηκαν πέρυσι αναμένεται να ανέβουν πάνω από τις 140.000 φέτος.

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κλήθηκαν να πληρώσουν σε φόρους κατοχής ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ) ακόμη και το... 10% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου τους μέσα στην τελευταία 5ετία.

Η κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων έναντι των αντικειμενικών αξιών, αλλά και το γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται κυρίως βάσει επιφανείας και όχι βάσει πραγματικής αξίας, έχει οδηγήσει σε εξωφρενικά ποσοστά φορολόγησης. Οι ετήσιοι συντελεστές φορολόγησης ως προς την πραγματική αξία του ακινήτου προσεγγίζουν ακόμη και τις δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος που μπορεί να αποφέρει ένα ακίνητο φτάνει να ξεπερνάει ακόμη και το 50%, εκμηδενίζοντας στην πράξη κάθε πραγματική απόδοση. Μάλιστα, την ώρα που οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με αυτά τα δεδομένα, στο υπουργείο Οικονομικών συζητείται ακόμη και η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας στο εισόδημα από ακίνητα. Το ίδιο το μνημόνιο μιλάει για διαμόρφωση του συντελεστή φορολόγησης από το 11% στο 15% για το εισόδημα από ακίνητα, ενώ σενάριο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών φέρνει το εισόδημα από ενοίκια να εντάσσεται στην κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, κάτι που σημαίνει ότι οι συντελεστές φορολόγησης μπορεί να εκτιναχθούν υπό προϋποθέσεις ακόμη και στο 46%.

Παλαιό διαμέρισμα 70 τ.μ. στο 6ο διαμέρισμα της Αθήνας «κρατάει» αντικειμενική αξία 68.152,5 ευρώ παρά την παλαιότητά του. λόγω της υψηλής τιμής ζώνης που διατηρεί από το 2007 η συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πρόσφατα, το συγκεκριμένο ακίνητο άλλαξε χέρια προς 22.000 ευρώ. Με πόσο φόρο κατοχής είχε επιβαρυνθεί το συγκεκριμένο ακίνητο από το 2011 μέχρι σήμερα;
• Επί τρεις διαδοχικές χρονιές, ο ιδιοκτήτης πλήρωνε 350 ευρώ για το πρώτο έτος (2011), επιπλέον 350 ευρώ για το 2ο έτος και 297,5 ευρώ για το 3ο έτος λόγω του «χαρατσιού» της ΔΕΗ (αρχικά ΕΕΤΗΔΕ και στη συνέχεια ΕΕΤΑ).
• Ο ΕΝΦΙΑ του 2014 ήταν 264 ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα είναι και ο ΕΝΦΙΑ του 2015.
Μέσα σε πέντε χρόνια, λοιπόν, καταβλήθηκαν 1.525 ευρώ φόροι για ένα ακίνητο το οποίο στην αγορά «πιάνει» πλέον 22.000 ευρώ. Ο συντελεστής φορολόγησης στην 5ετία έχει εκτιναχθεί στο 7%. Υπάρχουν και χειρότερα παραδείγματα. Οπως αυτό διαμερίσματος 40 τετραγωνικών επίσης στο κέντρο της Αθήνας. Με αντικειμενική αξία 27.062 ευρώ, άλλαξε πριν από πέντε μήνες χέρια έναντι 9.000 ευρώ. Αυτό το ακίνητο επιβαρύνεται με ΕΝΦΙΑ 150 ευρώ τον χρόνο, ενώ από το 2011 μέχρι σήμερα έχει καταβάλει συνολικά 870 ευρώ σε φόρους κατοχής. Δηλαδή, σε πέντε χρόνια έχει... φύγει σε φόρους το ένα δέκατο της αξίας του ακινήτου.
Το... παράδοξο του ΕΝΦΙΑ είναι ότι τα ακίνητα μεγαλύτερης αξίας φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή από τα αντίστοιχα μεγαλύτερης αξίας. Προ μηνών, οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου στη Βάρκιζα συνολικής επιφανείας 210 τ.μ. (εκ των οποίων τα 50 τ.μ. νομιμοποιημένα) πουλήθηκε προς μόλις 230.000 ευρώ. Ποια ήταν η αντικειμενική του αξία; 405.607 ευρώ, όπως αναφέρει και το συμβόλαιο. Αυτό το ακίνητο επιβαρύνεται με ΕΝΦΙΑ 1.507 ευρώ, ενώ επειδή η αντικειμενική του αξία ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ, προστίθεται και συμπληρωματικός φόρος ακινήτων ύψους 111 ευρώ. Αρα, ο συνολικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 0,7%, όταν τα φθηνότερα ακίνητα των 10.000 και των 20.000 ευρώ φορολογούνται σε ετήσια βάση με συντελεστή 1% και 2%.
Πόσο ενοίκιο μπορεί να εξασφαλίζει σε ετήσια βάση ένα διαμέρισμα 40 τ.μ. το οποίο έχει πραγματική αξία 9.000 ευρώ; Ακόμη και 1.000 ευρώ τον χρόνο να αποφέρει –ποσό που ανεβάζει τη μεικτή του απόδοση στο 11%– ο ιδιοκτήτης του μπορεί να κληθεί να πληρώσει έως και 330 ευρώ φόρο εισοδήματος (σ.σ. ο συντελεστής φόρος κυμαίνεται σήμερα από 11% έως 33% ανάλογα με το συνολικό εισόδημα από ενοίκια), από 20-60 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης και 150 ευρώ ΕΝΦΙΑ. Ο συνολικός λογαριασμός μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και πάνω από τα 500 ευρώ, που σημαίνει ότι ο πραγματικός συντελεστής μπορεί να αναρριχηθεί ακόμη και πάνω από το 50%. Αν μάλιστα υιοθετηθεί το σενάριο περί φορολόγησης των ακινήτων βάσει της κλίμακας –που σημαίνει ότι το εισόδημα από ακίνητα θα φτάσει να φορολογείται ακόμη και με 42%-48%– ο πραγματικός συντελεστής θα εκτοξευθεί στο 57%-63%.

kathimerini.gr

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία