Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Να διακόψει άμεσα την αντισυνταγματική παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις συντάξεις του Δημοσίου ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά (από περίπου 40 έως και πάνω από 270 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά από 750 έως περίπου 5.000 ευρώ) σε περισσότερους από 200.000 δικαιούχους, για το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2017 και μετά.

Την διακοπή των κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους συνταξιούχους του Δημοσίου ζητά με πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη, που συνέταξε και απέστειλε στα αρμόδιο υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και αφορά στη μη συμμόρφωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημοσίου – ΕΦΚΑ στην υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού συνεχίζεται μέχρι σήμερα η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Ειδικότερα ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμά του επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου η παραπάνω απόφαση, ως αποτέλεσμα πρωτότυπης δίκης, τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία σύνταξη τους όσο και ως προς τα αναδρομικά από 10.2.2017. Διευκρινίζει ακόμη ότι δεν υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην απόφαση του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι έγινε αποδέκτης πλήθους αναφορών σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), αφού συνεχίζεται μέχρι σήμερα η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη:

«Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 38 του ν.3863/2010, 11 του ν.3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του ν.3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν.4002/2011, με τις οποίες επεβλήθη η ΕΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου, αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος, όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Tο σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αριθμ. 241883/17150/2018 πόρισμά του, επισήμανε ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου –τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία σύνταξη τους όσο και ως προς την αναδρομική επιστροφή από 10.2.2017- και δεν υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην απόφαση του. Άλλωστε, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει, στους μεν διάδικους, το σύνολο των κρατήσεων από όταν θεσπίστηκε η ΕΑΣ, σε όλους δε τους υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου, τις κρατήσεις από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλαδή από 10.2.2017″.

Ποιους συνταξιούχους αφορά

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται από τις συντάξεις του Δημοσίου και υπολογίζεται στο συνολικό ακαθάριστο ποσό, αφαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων. Το ποσοστό της κυμαίνεται από 3% για συντάξεις από 1.400,01 έως 1.700 ευρώ και φτάνει έως το 14% για ποσά πάνω από 3.500,01 ευρώ.
Με βάση την πρώτη ανάλυση της σύναψης διαμεσολάβησης του ΣτΠ, το θέμα αφορά περισσότερους από 200.000 συνταξιούχους του Δημοσίου. Ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, η παρακράτηση ανέρχεται περίπου από 40 ευρώ τον μήνα και ξεπερνά τα 270 ευρώ τον μήνα. Εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόσει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμμορφωθεί στις υποδείξεις του ΣτΠ, τότε οι συνταξιούχοι οι οποίοι μέχρι στιγμής υφίστανται την αντισυνταγματική παρακράτηση θα δουν αντίστοιχες «αυξήσεις» στα μηνιαία ποσά των συντάξεών τους.

Επίσης, οι εν λόγω συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά από τις 10 Φεβρουαρίου 2017 έως τη διακοπή της παράνομης παρακράτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει, για περίπου 19 μήνες, να λάβουν αναδρομικά από περίπου 750 έως και περισσότερα από 5.000 ευρώ.

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Στο Δημόσιο, η έξοδος στη σύνταξη έως το 2020 ευνοεί τρίτεκνους και γονείς ανηλίκων που είχαν 25ετία έως το 2012 και όσους έχουν 35, 36, 37 έτη και συμπλήρωσαν τα 58 μέχρι και φέτος ή τα συμπληρώνουν  το 2019. Η έναρξη ασφάλισης θα πρέπει να είναι πριν το 1993 και για τις παραπάνω περιπτώσεις τα όρια συνταξιοδότησης έχουν διαμορφωθεί ως εξής, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου:

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού, θέτει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νόμο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η διάταξη προβλέπει ότι η περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας από τα αρμόδια όργανα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 32
Προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού

Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54) προστίθενται εδάφια, ως εξής :

«Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Διαθέσιμες είναι 67 θέσεις για αποσπάσεις προσωπικού. Οι θέσεις αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΜΟΔ Α.Ε

Συγκεκριμένα:

1) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.: Πρόσληψη 60 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ)

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 3669/06-08-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ή μετακίνηση με γραπτή εξέταση, συνολικά εξήντα (60) ατόμων Προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν.4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ως εξής:

57 ΠΕ/ΤΕ

3 ΔΕ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΕ/ΤΕ (ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ)

-Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής

-Εργασιακή Εμπειρία (3ετής για κατόχους πτυχίου ή διπλώματος, 2ετής για αποφοίτους Ε.Σ.Δ.Δ. ή μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής και μονοετής για κατόχους διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΕ (ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ)

-Πτυχίο ΙΕΚ, Ά ή Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ή Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,ή Σχολή Μαθητεία του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή

της αλλοδαπής)

-6ετής Εργασιακή Εμπειρία.

Για τις θέσεις Ε.Υ. (Ειδικές Υπηρεσίες) τα προσόντα αναφέρονται στο παράρτημα της προκήρυξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας, το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση (όπως αναφέρονται στα παραρτήματα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ Α.Ε.

με την ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.

Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Λ. Ριανκούρ 78Α, Τ.Κ. 115 24, Αθήνα Αττικής.

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για την: «Απόσπαση και Μετακίνηση Προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1310117 και 213 1310186 (10.00π.μ.-16.00μ.μ.) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για μία (1) και μόνο θέση.

Αιτήσεις υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ Α.Ε. που στέλνονται προσωπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail) δεν θα γίνονται δεκτές.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-09-2018 έως και 17-09-2018 (παράταση προθεσμίας)

2) Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόσληψη 7 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 43885/27-08-2018 Προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση συνολικά επτά (7) ατόμων Προσωπικού στις θέσεις Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών Ο.Τ.Α., και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Αττικής, Αθήνα Αττικής, (ΚΩΔ.: 101)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Λάρισα Θεσσαλίας, (ΚΩΔ. : 102)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα Ηπείρου, (ΚΩΔ. : 103)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔ. : 104)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Αιγαίου (αρμοδιότητα στο Β. & Ν. Αιγαίο), Πειραιάς Αττικής, (ΚΩΔ. : 105)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, (ΚΩΔ. : 106)

1Επόπτης Ο.Τ.Α. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (ΚΩΔ. : 107).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα (Τακτικοί Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ), ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο Νομικού Τμήματος ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας

Διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αλλοδαπής (ΚΩΔ.: 201)

2) Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε

οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου ή 10ετής δικηγορική εμπειρία και

3) Άριστη ή Πολύ Καλή Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσα.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση για κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Ο.Τ.Α.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου: www.asep.gr

Πληροφορίες για την συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια>Εγχειρίδια Χρήσης».

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-09-2018(08.00π.μ.)έως και 05-10-2018(14.00μ.μ.)

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Παράθυρο για σύνταξη από τα 52 και 53 έτη με μειωμένη έχουν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στα πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου). Τα όρια ηλικίας καθορίζονται από το πότε οι υπάλληλοι έχουν την 25ετία και από το πότε συμπληρώνουν την ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη με το παλιό καθεστώς. Παράθυρο όμως υπάρχει και για πλήρη σύνταξη από τα 55 έτη για γονείς

Οσοι έχουν την 25ετία έως το 2012 και συμπλήρωσαν τα 50, 52, 55 μέχρι τις 18/8/2015 δεν επηρεάζονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας που ισχύει για όσους πιάνουν τα 50, 52 και 55 μετά τις 19/8/2015.

Η πρόωρη έξοδος σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται περισσότερο επωφελής από την πλήρη σύνταξη, συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους, δηλαδή τις εισφορές που θα πληρώνει ένας ασφαλισμένος μέχρι να πάρει πλήρη, το φόρο επί των αποδοχών του που είναι υψηλότερος σε σχέση με το φόρο επί της σύνταξης, αλλά και το εφάπαξ που ήδη μειώνεται με ρυθμό 2% ετησίως και όσο πιο αργά πάρει κανείς σύνταξη τόσο μικρότερο θα είναι και το εφάπαξ λόγω των συνεχών περικοπών.

Ασφαλισμένη σε Ταμείο ΔΕΚΟ και ηλικία 55 ετών το 2017 με 30 χρόνια σήμερα και με ανήλικο παιδί έως το 2012 που είχε τότε και την 25ετία. Έστω ότι έχει μικτές αποδοχές 1.900 ευρώ. Με την ηλικία που έχει σήμερα θα πάρει πλήρη ως μητέρα ανηλίκου με προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή το νέο όριο ηλικίας θα καθοριστεί από το 55ο έτος που κατοχύρωσε με ανήλικο και 25ετία το 2012, ενώ για τη μειωμένη το όριο που κατοχύρωσε είναι το 53ο έτος.

Σενάριο 1: Αν επιλέξει την πλήρη σύνταξη θα αποχωρήσει όταν γίνει 59 ετών και 6 μήνες, δηλαδή θα βγει το 2021 και η σύνταξή της όπως και το εφάπαξ θα υπολογιστούν με τα δεδομένα που θα ισχύουν τότε στο ασφαλιστικό, ενώ θα τρέχει ήδη (από το 2019 ή το 2020) και το μειωμένο αφορολόγητο στις 5.600 ευρώ. Εστω ότι μένει και φεύγει το 2021, που θα έχει 34 χρόνια, και έστω ότι ο μέσος όρος αποδοχών της από το 2002 και μετά βγαίνει στα 1.600 ευρώ. Η πλήρη σύνταξη θα είναι 515 ευρώ η ανταποδοτική και 384 ευρώ η εθνική, δηλαδή 899 ευρώ, μείον το 6% για την ασθένεια, ίσον 845 ευρώ προ φόρου.

Σενάριο 2: Επιλέγει την πρόωρη σύνταξη και μπορεί να φύγει είτε άμεσα, αν έκλεισε τα 53 πριν από τις 19/8/2015, είτε στα 56,6, αν έκλεισε τα 53 μετά τις 19/8/2015, οπότε την πιάνει το νέο όριο ηλικίας. Από τη στιγμή που είναι 55 ετών, η ηλικία πρόωρης σύνταξης είναι στη «χειρότερη» περίπτωση το 56ο έτος και 6 μήνες, δηλαδή σε ενάμιση χρόνο που θα έχει 31,5 χρόνια ασφάλισης. Το ποσό που θα πάρει είναι 448 ανταποδοτική και 384 ευρώ εθνική. Το πέναλτι πρόωρης εξόδου θα είναι 18% γιατί η ηλικία πρόωρης απέχει 3 έτη από την ηλικία πλήρους σύνταξης (56,6, αντί 59,6). Η μείωση 18% θα πέσει στην ανταποδοτική και το ποσό θα είναι 448 ευρώ, μείον 18% ίσον 367 ευρώ. Μαζί με τα 384 ευρώ της εθνικής θα έχει σύνολο 751 ευρώ, μείον το 6% για ασθένεια, ίσον 706 ευρώ τελική σύνταξη.

Σύγκριση: Φεύγοντας με πλήρη θα έχει δώσει για τα επόμενα 4 χρόνια περίπου 24.000 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές (15% για κύρια σύνταξη, 3,5% επικουρική, 4% για εφάπαξ επί μισθού 1.900 ευρώ για 14 μήνες το χρόνο επί 4 χρόνια) για να πάρει στο τέλος 845 ευρώ σύνταξη στα 59,6 το 2021. Φεύγοντας με πρόωρη θα έχει δώσει στον επόμενο ενάμιση χρόνο περίπου 9.300 ευρώ σε εισφορές και θα πάρει 706 ευρώ σύνταξη στα 56,6 το 2018. Με πρόωρη γλιτώνει περίπου 15.000 ευρώ που θα έδινε σε εισφορές, ενώ θα κλειδώσει και καλύτερο εφάπαξ το 2018 από αυτό που θα πάρει το 2021.

Παρατήρηση: Και τα 845 ευρώ της πλήρους σύνταξης, όπως και τα 706 ευρώ της πρόωρης, είναι χαμηλά ποσά σε σχέση με το μισθό των 1.900 ευρώ. Υπάρχει όμως το κέρδος των 15.000 ευρώ σε εισφορές (και άλλα τόσα σε φόρους) που βγάζει η πρόωρη έξοδος.

Συμπέρασμα: Ο μισθός δεν είναι το μόνο μέτρο σύγκρισης για το αν κάποιος αποφασίσει πρόωρη έξοδο, αλλά και το τι θα γλιτώσει σε φόρους – εισφορές αν αποχωρήσει νωρίτερα. Όσο για τα ποσά πλήρους και μειωμένης, φαίνεται στο παράδειγμά μας ότι στην περίπτωση της πλήρους σύνταξης θα πληρωθούν στα επόμενα 4 έτη 15.000 ευρώ επιπλέον σε εισφορές, που θα αποδώσουν μόλις 139 ευρώ στη σύνταξη.
Τα όρια ηλικίας για την πρόωρη έξοδο στο Δημόσιο

Οι άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010 (και δεν φτάνουν την 35ετία) αποχωρούν με πρόωρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 60.

Οι γυναίκες με 25ετία έως το 2010 παίρνουν μειωμένη με το όριο που ισχύει όταν κλείσουν τα 55

Παραδείγματα:

Άνδρας υπάλληλος με 25ετία το 2010 (και με λιγότερα από 35 έτη έως το 2020), που είναι 60 ετών το 2017, θα πάρει μειωμένη στα 62. Αν είχε το 60ό έτος το 2016 βγαίνει στα 60,9.

Γυναίκα υπάλληλος με 25ετία έως το 2010 και ηλικία 55 ετών μέχρι 18/8/2015 αποχωρεί άμεσα με πρόωρη. Αν είχε το 55ο έτος μετά τις 19/8/2015, βγαίνει στα 56,6, ενώ, αν κλείνει τα 55 το 2018, βγαίνει στα 58.

Και στα δύο παραπάνω παραδείγματα το όριο για πλήρη σύνταξη χωρίς 35ετία είναι το 67ο έτος, ενώ με 35ετία από το 2020 και μετά βγαίνουν στα 61-62.

Άνδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν την 25ετία τα έτη 2011 και 2012 έχουν κοινά όρια για πρόωρη σύνταξη που καθορίζονται από το πότε θα πιάσουν τις ηλικίες των 56 και 58 ετών αντίστοιχα.

Παραδείγματα:

Υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών το 2017 θα πάρουν πρόωρη στα 60,2, ενώ, αν δεν έχουν 35ετία έως το 2021, θα πάρουν πλήρη είτε στα 67 είτε θα χρειαστούν 40 χρόνια για να πάρουν την πλήρη στα 62.

Υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 πριν από τις 19/8/2015 παίρνουν πρόωρη οποτεδήποτε, ενώ για πλήρη θα περιμένουν έως τα 66, εκτός αν έχουν 35ετία το 2021 για να αποχωρήσουν στα 61,5.

Υπάλληλοι με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 το 2016 παίρνουν πρόωρη στα 60,3. Για πλήρη θα πρέπει να εξαγοράζουν 7 χρόνια για να πιάσουν τα 37 έτη που προβλέπει ο νόμος για αυτή την κατηγορία. Αν πάρουν τα 7 πλασματικά «σήμερα», θα αποχωρήσουν με πλήρη στα 60,2. Τα 7 χρόνια όμως κοστίζουν 10% του μισθού για κάθε μήνα αν η αίτηση γίνει το 2017, 13,3% αν γίνει το 2018, 16,6% αν κάνουν αίτηση το 2019 και 20% αν κάνουν αίτηση από το 2020 και μετά.

Τα παράθυρα για πρόωρη σύνταξη από Εδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.λπ.)

Τέσσερις κατηγορίες παίρνουν πρόωρη σύνταξη από τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου, που είναι:

Μητέρες με ανήλικο και 25ετία έως το 2012 σε Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών.

Μητέρες με ανήλικο και 15ετία έως το 2012 (ασφαλισμένες πριν από το 1993 στο ΤΣΠΕΑΘ), καθώς και μητέρες με ανήλικο και 18,3 έτη ως το 2012 που είναι ασφαλισμένες στο ΤΑΤΤΑ.

Γυναίκες -μόνο σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών- που είχαν κλείσει το 55ο έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν με 25ετία, είτε πριν είτε μετά το 2013.

Άνδρες -μόνο σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών- που έχουν 25ετία έως το 2012.

Παραδείγματα:

Ασφαλισμένος που προσλήφθηκε στη ΔΕΗ το 1987 και έχει 25 έτη το 2012, ενώ συμπληρώνει το 60ό έτος το 2016 θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη όταν γίνει 61 ετών και 9 μήνες.
2. Ασφαλισμένος που έχει σήμερα 32 χρόνια και είναι 59 ετών μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι και 7 πλασματικά έτη ώστε να συμπληρώσει 40 χρόνια και όταν γίνει 62 να πάρει πλήρη σύνταξη.

Τα ίδια όρια ηλικίας για πρόωρη και πλήρη σύνταξη ισχύουν και για τις µητέρες ανηλίκων στο ΤΣΠΕΑΘ µε ασφάλιση πριν από το 1993 και µε 15ετία έως το 2012.

Οι µητέρες στο ΤΑΤΤΑ µε ένσηµα πριν από το 1993 έχουν τα ίδια όρια ηλικίας για πλήρη ή για µειωµένη µε τις µητέρες ασφαλισµένες στο ΙΚΑ πριν από το 1993. Για µητέρες στο ΤΣΠΕΑΘ, η σύνταξη είναι µόνον πλήρης αν έχουν ανήλικο έως το 2010 και βγαίνουν οποτεδήποτε αν έχουν ηλικία έως 50 ετών µέχρι 18/8/2015. Με ηλικία 50 ετών που συµπληρώνεται από 19/8/2015 και µετά και έχουν ανήλικο έως το 2010, το όριο συνταξιοδότησης για πλήρη ανεβαίνει στα 55 το 2015, στα 56,9 το 2016, στα 59,6 το 2017, στα 60,2 το 2018, στα 61,10 το 2019, στα 63,7 το 2020, στα 65,3 το 2021 και στα 67 για όσες κλείνουν τα 50 από το 2022 και µετά.

Πλήρης σύνταξη από 55 ετών για γονείς

Οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τα 25 έτη έως το 2012 με ανήλικο παιδί, καθώς και όσοι απέκτησαν παιδί από το 2013 και μετά (με 25ετία όμως έως το 2012) συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν συμπληρώσουν τα 50, 52 και 55, ως εξής:

Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2010. Το όριο ηλικίας ήταν 50 μέχρι τις 18/8/2015 και όσες το συμπληρώνουν από 19/8/2015 μέχρι το 2018 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 55 έως 60,2 ετών.

Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2018 αποχωρούν σε ηλικίες από 55 έως 61 ετών..

Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012, βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο από 19/8/2015 και μετά. Δηλαδή 52 ετών το 2016, σύνταξη στα 56,9 μήνες, 52 ετών το 2018, σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σελίδα 4 από 35

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία